ZfA
За контакти


Jens Ochlich

Ръководител на Немския отдел
към 91. НЕГ „К.Гълъбов“
1000  Sofia / Bulgarien
Tel. +359-2-4224231

dps.b.sofia@auslandsschulwesen.de

Страницата е налична и на: Deutsch