ZfA
Новина
< Към началната страница
07.02.2020
Отворена група за дискусия осъществява ползотворна обмяна на мнения

В малко по-отпусната атмосфера учители, ученици и родители от Немския отдел се срещнаха, за да си поговорят за позитивните аспекти на училищния живот, правещи училището по-хубаво.

След като нашият пример за подражание беше обработен през миналата учебна година и представен в началото на тази, Немският отдел покани всички в отворена група за дискусия. В нея имахме за цел да обсъдим належащи въпроси, които бяха записани в примера за подражание под формата на желания и можеха да бъдат преформулирани до голяма степен. Също така успяхме да обсъдим други съмнения, критики и желания, така че всички страни да разискват начини за справяне с проблемите. Много се зарадвахме на оживената обмяна на мнения и ще се постараем обсъдените точки да се включат в работата ни.

Благодарим сърдечно на всички за многобройното участие! Бихме се зарадвали и за в бъдеще да поддържаме контакт!

Превод: Борислав Василев, 9 „ е“ клас

Страницата е налична и на: Deutsch